Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skupinky vzájemné zodpovědnosti

4. 12. 2010
V tomto textu se popisuje princip malé skupinky (proměňující učednictví)

Obrazek

Kuba, Jirka, Daniel, gril a skvělé maso. Ideální složení a kompozice pro malou skupinku.

OBSAH:
A. ZÁKLADNÍ SLOŽKY PRO PROMĚNU ŽIVOTA:
1. Vyznání hříchů (výdech)
2. Boží slovo (vdech)
3. Modlitba

B. PROSTŘEDÍ PRO PROMĚNU ŽIVOTA
1. Společenství
2. Vzájemná zodpovědnost
3. Důvěrnost
4. Flexibilita (pružnost, přizpůsobivost)
5. Multiplikace

C.  OBSAH A FORMA SETKÁNÍ
1. Obsah
2. Forma setkávání

D. OTÁZKY

A. ZÁKLADNÍ SLOŽKY PRO PROMĚNU ŽIVOTA

1. Vyznání hříchů (výdech)
 • Vyznání hříchů je první disciplinou, kterou se musí mladí křesťané naučit
 • Pokud nejsme očištění od hříchů nemůžeme být užiteční pro Boha
 • 1J 1-9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
 • Ž 51:11-13  Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!
 • Jk 5:16  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
2. Boží slovo (vdech)
 • Čtení – sycení se Božím slovem
 • Poslušnost Božímu slovu
 • 2Tm 3:16-17  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
 • Ž 119:9-11  Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
 • Žd 4:12  Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
3. Modlitba
 • Modlitba vyznání hříchů
 • Přímluvná modlitba
 • Modlitba za nevěřící přátele

B. PROSTŘEDÍ PRO PROMĚNU ŽIVOTA

1. Společenství
 • Křesťané, kteří nežijí ve společenství nejsou zdravými křesťany
 • Potřebujeme jeden druhého, abychom stáli proti hříchu v naších životech
 • 2 Tm 2:2  a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.
 • Velikost 2-3 lidé stejného pohlaví: silné vztahy, velmi osobní,
 • Proměna životů se neděje ve vzduchoprázdnu – děje se ve vztazích s druhými
2. Vzájemná zodpovědnost
 • Potřebujeme prožívat zodpovědnost vůči někomu druhému
 • Druhý mě může vést k zodpovědnosti za mé chování
 • Není možné být takto zodpovědný vůči mnoha lidem, se kterými se neznáme dobře
 • Vzájemná péče, podpora, povzbuzení několika, kteří si rozumí navzájem
3. Důvěrnost
 • Musí to být bezpečné místo
 • Vzájemná důvěra, osobní informace nemohou vyjít ven
 • Mt 18.15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva …
4. Flexibilita (pružnost, přizpůsobivost)
 • Časové plánová ní setkání, sladění kalendářů
 • Nalezení místa pro setkání (kavárna, tělocvična, park, ….)
 • Nevyžaduje zvláštní přípravy (hostitel – hosté,…)
5. Multiplikace
 • Menší věci je snadnější multiplikovat (snadněji, než malou skupinku 7-12 lidí)
 • Nebude těžké najít další dvě osoby a skupinku rozdělit
 • Model multiplikace se pak může přenést na větší skupiny ve sboru

C.  OBSAH A FORMA SETKÁNÍ

1. Obsah
 • Vyznání hříchů
 • Seznam přímých otázek adresujících hřích
 • Každý odpovídá na otázky
 • Každý je pravdivý a otevřený
 • Bible
 • Závazek v četbě Bible (např.přečíst Bibli za jeden rok)
 • Kontrola zda všichni čtou
 • Sdílení co se učí
 • Neformální biblické vyučování při sdílení osobních zkušenosti
 • Modlitba
 • Za oblasti osobních zápasů
 • Za růst
 • Za nevěřící přátele
2. Forma setkávání
 • Setkání jednou týdně asi na jednu hodinu
 • Velikost 2-3 osoby
 • Rozdělení skupiny přijde-li další osoba
 • Skupina jednoho pohlaví
 • Není formální vyučování, program, příručky, …
 • Není stanoven formální vedoucí
 • Sledujeme naplnění tří základních cílů pro skupinku
 
D. OTÁZKY
 • Svědčil jsi o Ježíši tento týden slovy nebo skutky?
 • Byl jsi vystaven sexuálně vzrušujícímu materiálu, zabýval ses sexuálně nepřiměřenými věcmi tento týden?
 • Podlehl jsi nějakému zlozvyku?
 • Použil jsi peníze pro růst Božího království?
 • Sloužil jsi druhým?
 • Spoléhal jsi na Boha nebo na sebe? Viděl jsi Boží slávu ve tvém životě?
 • Četl jsi Bibli dle plánu?
 • Byl jsi světlem a solí?
 • Zranil jsi někoho svými slovy buď přímo nebo za zády?
 • Projevil jsi úctu, porozumění a štědrost ve svých důležitých vztazích?
 • Zachovával jsi hněv vůči někomu?
 • Přál sis tajně něčí neúspěch, abys mohl vyniknout?
 • Projevoval jsi odpuštění tento týden?
 • Co tě Bůh učil tento týden?
 • Čím jsi neprojevoval lásku vůči druhým?
 • Věnoval jsi dostatek času své rodině?
 • Věnoval jsi dostatek času studiu Bible a modlitbě?
 • Jakému pokušeni jsi čelil nebo podlehl?
 • Byl jsi pyšný, reptající, kritický?
 • Byl jsi sebelítostivý, sebeobraňující?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář