Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novodobé překlady Bible

6. 2. 2012

V českém jazyce je v současnosti několik překladů Bible. Zde je jejich krátké představení:

1. Bible - Český ekumenický překlad (ČEP), revize v letech 1985 a 2001
český překlad bible, pořízený v letech 1961 - 1979 

autor: V roce 1961 se shromáždila skupina 8 kazatelů ČCE kolem prof. M. Biče a začala s překladem Starého zákona. K této skupině brzy přistoupili zástupci dalších církví a tento tým byl pak opravdu ekumenický – 27 členů z šesti církví. Vedle této skupiny se kolem prof. J. B. Souška shromáždila ekumenická skupina překladatelů Nového zákona. Po jeho úmrtí (r. 1972) skupinu vedl prof. J. Mánek. Práci na překladu biblického textu předcházela práce na konkordanci, která vycházela tiskem v letech 1954-1967 a práce na slovníku.

nakladatelství: Česká biblická společnost www.dumbible.cz

Obrazek

Obrazek

 

2. Bible - Český kralický překlad (BK), 1613

Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady.

autor: překladatelé a teologové Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice

nakladatelství: Česká biblická společnost www.dumbible.cz

 

Obrazek

 

3. Bible - Český studijní překlad (ČSP), 2009

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát.Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

autor: překladatelé z Nadačního fondu překladu Bible

nakladatelství: Křesťanská misijní společnost www.biblecsp.cz
 

Obrazek

 

Český studijní překlad Bible - zleva první kompletní vydání z roku 2009 s měkkou vazbou z umělé kůže a s tvrdou vazbou lamino (náhled sazby zde), vpravo druhé kapesní vydání bez poznámkového aparátu z roku 2010 s měkkou vazbou z umělé kůže.
 

4. Bible - překlad 21. století (Bible21), 2009

Bible21 přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. 

autor: překladatelé z Nadačního fondu NBK (nové Bible Kralické)

nakladatelství: Biblion o.s. www.bible21.cz
 

Obrazek

 

Obrazek


5. Jeruzalémská Bible, 2009
Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století.

autor: Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích.
nakladatelství: Krystal OP a Karmelitánského nakladatelství. www.krystal.op.cz

 

Obrazek

Od protestantských edic Písma se Jeruzalémská bible liší širším pojetím biblického kánonu, tím, že přísněji zachovává důležité biblické termíny (rejstřík klíčových slov najde čtenář na konci svazku), a také větším důrazem na interpretaci biblického textu.

 

6. Studijní bible s výkladovými poznámkami

Studijní bible s výkladovými poznámkami (obdoba americké letniční Full Life Study Bible). Jedná se o Český Ekumenický Překlad s letničními výkladovými poznámkami. Tato studijní bible představuje názor pouze jisté části křesťanů a neklade si nároky na neomylnost. Čtenáři proto nemusejí vždy se vším souhlasit. Studium sporných otázek může být přínosné a čtenáři může přinést minimálně pravdu s bázní a bez předpojatosi a aby jim toto studium přinášlo mnohý užitek a požehnání. 

nakladatelství: Česká biblická společnost www.dumbible.cz

 

 

Obrazek

 

 

 

7. Řecko-český Nový Zákon, Nestle - Aland 27. vydání

Čeština je po latině, angličtině, němčině a španělštině dalším jazykem, který se může pochlubit bilingvním kritickým vydáním původního textu Nového zákona (Nestle-Aland).

Díky iniciativě výboru České biblické společnosti vychází dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsahuje kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nestleho vydání na straně řecké a Český ekumenický překlad včetně poznámek pod čarou a biblických odkazů na straně druhé.

Do projektu se zapojili zástupci téměř všech významných českých církví.

Kniha obsahuje rovněž překlad původních předmluv a vysvětlivek ke kritickému aparátu z pera předního českého bohemisty dr. Josefa Šimandla. Součástí knihy je také Slovník novozákonní řečtiny, jehož autorem je prof. Ladislav Tichý.

nakladatelství: Česká biblická společnost www.dumbible.cz

recko-cesky_nz.jpg