Jdi na obsah Jdi na menu
 


English campy

 

V první polovině 90. let 20. století, se v ČR začaly organizovat první English campy (EC). Jedná se zpravidla o týdenní tábor na kterém se vyučuje angličtina a současně i přirozeným způsobem zvěstuje evangelium.

0001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z organizací, které EC ve větším počtu začaly pořádat byl KAM ve spolupráci s Josiah Venture.

Cíle EC jsou:

  1. Dát (mladým) lidem možnost mluvit anglicky s rodilými mluvčími, kteří jsou křesťany z evropských sborů nebo USA.

  2. Sdílet evangelium a prezentovat základní myšlenky křesťanství. Buď skrze večerní programy, kdy se mluví o věcech týkajících se hlubších věcí v životě člověka (odpuštění, smysl života, vnitřní uzdravení atd.), nebo skrze osobní rozhovory.

  3. Dát možnost vzniku nových přátelství mezi křesťany a nekřesťany. Tyto vztahy jsou důležité nejenom pro období po skončení EC, kdy se lidé mohou pozvat na další aktivity a akce na které by běžně nepřišli, protože je organizuje církev, ale hlavně proto, aby nekřesťané mohli vidět pravdu evangelia v každodenním životě křesťana.

0003.jpg Obrovskou výhodou EC je angličtina, spontánnost a hlavně možnost přirozeně mluvit s lidmi o Bohu, Ježíši Kristu a o tom co pro nás udělal. Typickým prvkem EC je dynamika – pořád se něco děje. Dopoledne se vyučuje angličtina, odpoledne jsou sporty (fotbal, frisbee, baseball) a večer duchovní program. Ten tvoří hry, anglické chvály, svědectví Američanů (Angličanů, Skotů atd.) a slovo o životě.

Nevýhodou EC je nechtěný vznik úžasné bubliny, která po návratu do reality života splaskne. To má za následek, že lidé, kteří na campu byli nadšení z nových věcí (třeba i nových informací o křesťanství), se vrací do starých kolejí.

0002.jpg EC je dobrý nástroj pro oslovení mladé generace. Nemělo by se jednat jenom o službu mládeže mladým lidem, ale ideálně by se mělo jednat o zapojení celého sboru do dění na EC. To zda je EC úspěšný nebo ne se těžko hodnotí (nelze říct, že když na campu nikdo neuvěřil v Ježíše, takže je to neúspěšný camp). Dost záleží na přípravě před campem a na tom, co se bude odehrávat po campu. I z toho důvodu, aby lidé, kteří se po campu vrátí do starých kolejí měli možnost přehodit výhybku a přijít do církve. EC je vhodný pro službu v rámci jednoho sboru či několika sborů dohromady. EC je dobrou příležitostí k duchovnímu růstu křesťanů. Obzvlášť křesťané ze zahraničí (zpravidla Američané), při tomto krátkodobém misijním výjezdu, prožívají požehnání a duchovně rostou. Pro Čechy je EC hlavně nástrojem na vytvoření vztahů s lidmi a zároveň i možností si uvědomit jak snadno (nebo nesnadno) mluvit s lidmi o Bohu.

0004.jpg Za roky kdy se EC pořádají (ať už ve spolupráci s KAM nebo bez) je stále vidět zájem lidí o tuto službu církve světu. O službu ve smyslu, že EC nejsou primárně zaměřeny na výdělek. Američané si náklady spojené s EC hradí sami (taktéž i Češi). EC vnímám i nadále jako dobrý nástroj, který církev může používat k prezentování křesťanství. Na kvalitu campu má vliv nejen místo (lepší špatný hotel s dobrým jídlem, než dobrý hotel se špatným jídlem), ale opravdové nasazení křesťanů, kteří na campu budou sloužit. Bez modliteb a půstu se na campu (a i po něm) moc nestane.

www.cb.cz/havirov

www.kam.cz

www.josiahventure.com