Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 nejčastějších pastoračních problémů v souvislosti s mládeží

30. 1. 2008

10 nejčastějších pastoračních problémů v souvislosti s mládeží

Sepsal David Novák

1. Nefunkční rodiny (pomalu přestává fungovat klasický model – rodiče…prarodiče) Zanedlouho nebude normální jet „k dědečkovi a babičce“, protože buď prarodiče nebo rodiče se rozvedli. Najednou vidíme mnoho dalších variant, kdy se o dítě stará někdo jiný než rodiče. Výsledek je potom řada problémů týkající se partnerského života plynoucí ze ztráty vzorů. Je třeba si říci, že to co pro nás bylo normální, pro mladou generaci normální není.

2. Sexualita. Pochopitelně toto je problém nejen mládeže a nejen současnosti ale…specifikum dneška je skoro naprostá ztráta zábran ale i kontroly. Všude v Evropě problémy, ale např. Amsterdam – vykázáno do jistých míst. U nás všude. Toto vytváří v mládeži naprosto zvrácené chápání sexuality. Z toho potom plynou problémy, kdy mladý člověk skutečně neví co se svojí sexualitou. On ví k čemu má pohlavní orgány, ale to není stejné jako vědět co se sexualitou.

3. Tlak vrstevníků. Škola je místem, kde se sejdou různé sociální skupiny. Což zároveň vytváří tlak na skupiny slabší a to nejen sociálně ale i inteligenčně. Nakonec mnoho věcí by mladí lidé nedělali, kdyby se nebáli tlaku okolí. Zde tlak zvláště tehdy, kdy nesouhlasím s tím, co se třeba ve třídě děje, ale vím, že pokud se nepřizpůsobím, riskuji osamělost.

4. Otázka vzhledu – jak vypadám. K tomu asi není moc co dodat. Snad jen to, že pro dospívajícího je toto nesmírně důležité. Mnoho mladých lidí má kvůli vzhledu určitý komplex.

5. Chaos ve smyslu co si vybrat z nepřeberného množství nabídek. Protože v mladém věku není dotvořen hodnotový systém, je výběr o to horší. V mládeži pozoruji jak mladí lidé jednou chtějí odjet studovat do USA, potom chvíli pracovat, pak se oženit, potom studovat dvě školy, pak něco jiného atd. Za tím vším jediné slovo – chaos. Co vlastně dělat, do čeho investovat život. Dále je zde podotázka: podle čeho se řídit?

6. Vztah k rodičům. Dvě etapy – jedna je puberta – kritika rodičů, druhá doba, kdy postupně končí doba podřízenosti a nastává doba vzájemného respektu. Obě období jsou pro obě strany hodně náročné. Nicméně pro mládež toto problém, který občas potřebuje pastoraci.

7. Otázka identity nebo-li kdo jsem? Identita – složitý komplex otázek a faktorů. Zároveň odpověď na otázku kdo jsem je klíčová pro celý život. V době mládí v tomto zmatek. Časté i vulgární projevy pouze snahou na sebe upozornit, komunikovat větu jsem zde, existuji, berte mne vážně. Pochopitelně rozbité okno, hlasité krknutí či drzá věta je způsob, který je nejen přímočarý, ale i zajišťující pozornost. Zde důležitý moment – identita má mnoho co do činění s pocitem hodnoty. A ten u našich mladých lidí často chybí.

8. Otázka smyslu života a určitý strach z budoucnosti ve smyslu kým budu. Mladý věk si formuje otázku proč žiji. Otázka základní ale zároveň zásadní. Pastorace mládeže i o tom, pomoci mladým tuto otázku řešit i když vám jí takto přímo většinou nepoloží.

9. Problémy s minulostí. Mám na mysli různé zneužívání, hrubost ze strany nejbližších atd. Je pravdou, že buď se o tomto více mluví, nebo se to více děje. Toto není důležité. Důležitější je pomoc.

10. Problémy s různými závislostmi. Drogy, cigarety, pornografie, počítače, internet atd. Reklama v podstatě zaměřena na mladé lidi, protože ti jsou nejchytlavější.