Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměňující učednictví

 

promenujici-ucednictvi.jpg


Greg Ogden, Návrat domů, 2010, vydání první, 182 stran, překlad Dan Drápal

 „Církev je pět tisíc kilometrů široká a tři centimetry hluboká. Mnozí jsou jen nemluvňaty v Kristu.“

Tento citát je z úvodu knihy, kterou Greg Ogden napsal, aby pomohl změnit situaci ve které je současná církev (nejen ta v Americe).  Citát vystihuje povrchnost církve jak v jejím duchovním růstu, tak i v přístupu k učednictví. Další citát tuto myšlenku podporuje: „Problémem naší kultury nejsou lidé propagující potraty. Nejsou to ani ti, kdo šíří pornografii či drogy. Nejsou to zločinci. Je to neukázněná, nevyučená, neposlušná a biblicky negramotná církev Ježíše Krista.“ Greg Ogden se tak snaží říct, že církev tvoří vysoké procento diváků, kteří pouze pasivně přijímají a zabírají místa v lavicích aniž by duchovně rostli a dospívali ve zralé křesťany. Negativním důsledkem povrchnosti v životě křesťanů je jejich malý vliv na svět. „Ne že bychom měli špatnou hudbu, špatnou kávu a nudná kázání. Problém je v tom, že život průměrného křesťana je stejný jako život průměrného nevěřícího, jen s tím rozdílem, že křesťan chodí v neděli do sboru.“ 1

 Ve druhé části autor rozebírá jakým způsobem Ježíš a Pavel přistupovali k učednictví.

Ježíšova strategie byla jasná. Ježíš povolal lidi ze zástupu a soustředil se na malou skupinu. V této skupině chybujících a nevěřících obyčejných lidí Ježíš vychovával učedníky a zajistil tak, že jeho dílo přetrvá i po skončení jeho pozemské služby. To se mu podařilo, protože učedníci do hloubky poznali Ježíše a jeho dílo. Jeden pastor k tomu dodává: „Práce se nejvíce daří, věnujeme-li se rok či dva několika málo lidem, kteří pochopí co znamená získávat druhé pro Krista, než když strávíme celý život pouze tím, že udržujeme v běhu programy probíhající ve sboru.“

Pavel nahlíží na učednictví z pohledu duchovního rodičovství. V Pavlových dopisech narážíme na obrazy duchovního otcovství a mateřství. O lidech, o něž pečuje, mluví jako o nemluvňatech nebo dětech. Sám o sobě mluví jako o pečující matce či matce, která zakouší porodní bolesti. Jde mu o to, aby lidé dosáhli zralosti (dospělosti) v Kristu.

Ve třetí části píše Greg Ogden o multiplikaci učednických skupin a budování učednických vztahů v rámci sboru. Autor rozebírá principy, které vedou k multiplikaci učedníků.

Tab.1 Teoretická ukázka multiplikace učednictví a srovnání s případem, kdy jeden evangelista "přivede" ke Kristu jednoho člověka denně.  Za jeden rok evangelisa "přivede" ke Kristu 365 lidí zatímco v učednickém stavu to jsou pouze dva lidé.2

 

rok
evangelista učednický model

1

365 2
2 730 4
3 1095 8
4 1460 16
5 1825 32
6 2190 64
7 2555 128
8 2920 256
9 3285 512
10 3650 1024
11 4015 2048
12 4380 4096
13 4745 8192
14 5110 16384
15 5475 32768
16 5840 66536

Greg Ogden ve své knize mluví velice podnětně o tom, jakým způsobem přistupovat k učednictví. Seznamuje s principy, které měli Ježíš i Pavel. Na konci zdůrazňuje funkci multiplikace (tzn. schopnost učedníka věnovat se dalšímu novému učedníku, který by byl schopný se pak věnovat dalšímu). Popisuje i svou zkušenost s triádami (pravidelná setkávání ve třech lidech). Triády jsou Ogdenovým nápadem a jedná se o nástroj skrze, který lidé mohou růst ve zralé křesťany. Na toto téma vypracoval Grag Ogden i svou doktorskou práci, která také vyšla knižně (v češtině jako Základy učednictví, Návrat domů, 2009).

Celkové kniha působí velice inspirativně. I když je autor Američan a píše z trochu jiné kultury, než té naší, tak přichází s prvky, které se dají realizovat i v našich církevních poměrech.

1 Graham Tomlin pro Život víry, ??/2011

 2 recenze Dana Drápala http://dan.drapal.org/index.php?id=302

kniha pro práci ve skupině: 

Greg Ogden, Základy učednictví, Návrat domů, 2009, 240 stran, překlad Dan Drápal

zaklady-ucednictvi.jpg